یک عضو مجلس ارتجاع از ماهشهر اعتراف کرد خوزستان با کمبود ۱۶هزار معلم روبروست.

علی گلمرادی در جلسه مجلس آخوندی گفت:‌ مدیریت آموزش و پرورش خوزستان باید تعیین تکلیف شود، چرا که در این استان با کمبود ۱۶ هزار معلم روبرو هستیم.
پیشترحرج چلداوی معاون مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفته بود:‌ خوزستان در مهرماه آینده با کمبود ۱۷هزار معلم مواجه است که این مسئله چالش بزرگی برای آموزش و پرورش استان خواهد بود.
گلمردی عضو مجلس ارتجاع در ادامه سخنان خود در مجلس رژیم گفت: شرکت های پتروشیمی در منطقه به دلیل بداخلاقی در حق کارگران و حقوق آنها اجحاف می کنند، طرح طبقه بندی مشاغل و سوءاستفاده از کانون مناطق آزاد ویژه باعث شده یکجانبه کارگران را اخراج کنند.